13.12.

Kuva

Tekstiilipainanteinen savitiiviste

Vuoden 2015 kaivaustutkimuksissa Ristimäeltä löydettiin satamäärin palaneen saven, savitiivisteen ja savikuonan kappaletta merkkinä kirkkoa varhaisemmasta rakennuksesta (tai rakennuksista). Savitiiviste ei maaperässä säily palamattomana, joten löytyneet palat ovat peräisin palaneesta rakennuksesta. Tiivisteen paloissa on havaittavissa usein lohkaistun puun painanteita, mutta myös erilaisia korsi- ja oksapainanteita, mitkä viittaavat savella tiivistettyyn oksapunosseinään. Joskus tiivisteen pintaan on jäänyt harvinaisempiakin jälkiä.

Tänään esiteltävässä kuvassa ei ole koristeltua keramiikkaa, vaikka kappale saattaa siltä ensialkuun näyttääkin, vaan kyseessä on savitiivisteen ohut pintapala. Sen pinnalla erottuu selkeä tekstiilipainanne, luultavasti peräisin toimikaskankaasta. Kuvio on painautunut saveen, kun se on ollut vielä märkää. Vanhaa villakangasta käytettiin ehkä apuna rakennuksen seinän tiivistämisessä. Toimikassidos tuli käyttöön rautakauden kuluessa, ja löytöpaikan perusteella tiiviste ajoittuukin Ristimäen kirkkoa vanhemmaksi. Tiiviste liittyy siis Ristimäellä sijainneeseen rautakautiseen rakennukseen.

Siirry kalenterin etusivulle klikkaamalla kuvaa tai odottamalla hetken...