kuva
Vuoden 2024 aikana paikalla pyritään tilanteet huomioiden järjestämään erilaisia talkoo- ja yleisötapahtumia, kuten yleiset hoitotalkoot. Paikasta kertovia esitelmiä tullaan pitämään mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksissa. Tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta voit lukea etenkin tutkimusten kannatusyhdistyksen avoimilta facebook-sivuilta.

- kesän aikana yhdet tai useammat hoitotalkoot (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

- kesällä 2024 uusien opastaulujen julkistaminen (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

- kesällä 2024 QR-ohjatun Ravattulan Ristimäen muinaispolun julkistaminen (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

- syyskuussa Ristimäki-päivä: ilmainen opastus Ristimäelle ja mahdollisesti esitelmiä Kuralan kylämäellä (Esihistoria esille -tapahtuman yhteydessä syyskuussa)

Arkeologisia kaivauksia (yleisö- tai tutkimuskaivauksia) ei vuoden 2024 aikana Ristimäellä tulla järjestämään. Tutkimuksellinen toiminta keskittyy jo esiin kaivetun aineiston julkaisemiseen ja analyyseihin.

Muutokset ovat mahdollisia, ohjelmaa päivitetään.

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros. Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka. Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Osallistujille jaetaan esitteiden lisäksi myös muuta oheismateriaalia mukaan. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.


Vuoden 2020 aikana paikalla pyritään järjestämään erilaisia talkoo- ja yleisötapahtumia. Koronapandemiasta johtuen kevään ja alkukesän yleisötilaisuudet (mm. ekumeeninen rukouspalvelus, hoitotalkoot) on kuitenkin peruttu. Paikasta kertovia esitelmiä tullaan pitämään mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksissa. Tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta voit lukea tutkimusten kannatusyhdistyksen avoimilta facebook-sivuilta.

- kesäkuussa hoitotalkoot (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

- kesällä 2020 uusien opastaulujen julkistaminen (peruutettu)

- syyskuussa Ristimäki-päivä: esitelmiä Kuralassa ja opastettu kierros Ristimäellä (säävaraus) (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

Arkeologisia kaivauksia (yleisö- tai tutkimuskaivauksia) ei vuoden 2020 aikana Ristimäellä järjestetä. Toiminta keskittyy jo esiin kaivetun aineiston kokoamiseen, julkaisemiseen ja analyyseihin.

Koronapandemiasta johtuen suuri osa tilaisuuksista on valitettavasti jouduttu peruttamaan!

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros. Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka. Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.


Vuoden 2019 aikana paikalla pyritään järjestämään erilaisia talkoo- ja yleisötapahtumia. Paikasta kertovia esitelmiä tullaan myös pitämään eri tilaisuuksissa. Vuosina 2010-2016 Ristimäeltä kaivetun aineiston analyysi jatkuu ja mm. ainutlaatuisen aineiston konservointi pyritään vuoden aikana saattamaan loppuun. Tätä sivustoa ja blogia täydennetään ja päivitetään. Tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta voit lukea myös tutkimusten kannatusyhdistyksen avoimilta facebook-sivuilta.

- 24.5. ekumeeninen rukouspalvelus

- 17.8. hoitotalkoot klo 9-15

- 15.9. Ristimäki-päivä: esitelmiä Kuralassa ja opastettu kierros Ristimäellä (säävaraus)

Arkeologisia kaivauksia (yleisö- tai tutkimuskaivauksia) ei vuoden 2019 aikana Ristimäellä järjestetä. Toiminta keskittyy jo esiin kaivetun aineiston kokoamiseen, julkaisemiseen ja analyyseihin.

Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään jatkuvasti.

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros. Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka. Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.


Vuoden 2018 aikana paikalla pyritään järjestämään erilaisia talkoo- ja yleisötapahtumia. Paikasta kertovia esitelmiä tullaan myös pitämään eri tilaisuuksissa. Vuosina 2010-2016 Ristimäeltä kaivetun aineiston analyysi jatkuu apurahan turvin normaaliin tapaan ja mm. ainutlaatuisen aineiston konservointi pyritään vuoden aikana järjestämään. Tätä sivustoa ja blogia täydennetään ja päivitetään. Tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta voit lukea myös tutkimusten kannatusyhdistyksen avoimilta facebook-sivuilta.

- 19.5. ekumeeninen rukouspalvelus

- 18.8. Hoitotalkoot

- 15.9. Ristimäki-päivä: Kupilta kupille -kuppikivikierros

- 24.11. Ravattulan Ristimäki -seminaari klo 14-18

Arkeologisia kaivauksia (yleisö- tai tutkimuskaivauksia) ei vuoden 2018 aikana järjestetä. Tutkimus keskittyy jo esiin kaivetun aineiston kokoamiseen, julkaisemiseen ja analyyseihin.

Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään jatkuvasti.

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros. Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka. Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.


Vuoden 2017 aikana paikalla pyritään järjestämään erilaisia talkoo- ja yleisötapahtumia. Paikasta kertovia esitelmiä tullaan myös pitämään eri tilaisuuksissa. Vuosina 2010-2016 Ristimäeltä kaivetun aineiston analyysi jatkuu apurahan turvin normaaliin tapaan ja mm. ainutlaatuisen aineiston konservointi pyritään vuoden aikana järjestämään. Tätä sivustoa ja blogia päivitetään tavalliseen tapaan. Tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta voit lukea myös tutkimusten kannatusyhdistyksen avoimilta facebook-sivuilta.

- 20.5. ekumeeninen rukouspalvelus

- 24.7. Ravattulan kasvillisuuskierros

Arkeologisia kaivauksia (yleisö- tai tutkimuskaivauksia) ei vuoden 2017 aikana järjestetä. Tutkimus keskittyy jo esiin kaivetun aineiston kokoamiseen ja analyyseihin.

Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään jatkuvasti.

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros. Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka. Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.


Vuonna 2016 kaivauksia Ristimäellä pyritään tekemään elo- ja syyskuussa. Pääosa Ristimäen tapahtumista keskittyykin arkeologisten kaivausten ajankohtaan. Ajantasainen ohjelma löytyy tältä sivustolta. Yleisölle kaivausten vierailuajankohta on keskiviikko, jolloin iltapäivisin järjestetään opastettuja kierroksia klo 13, 14 ja 15.

Ristimäelle pääsee parhaiten kävellen tai pyörällä. Autoilua tulee välttää, sillä Ravattulaan johtava kylätie on yksityistie, ja Ristimäki sijaitsee yksityisen omistamalla maalla. Tarkemmat kulkuohjeet niin autoilijoille, jalankulkijoille kuin pyöräilijöillekin löytyvät seuraavasta linkistä tulostettavassa pdf-muodossa: Kulkuohjeet Ristimäelle (pdf)

Lataa vuoden 2016 ohjelma (laadittu 22.6., seuraa päivityksiä tältä sivulta) pdf-muodossa tästä: Ohjelma 2016 (pdf).


Arkeologisten kaivausten aikana joka keskiviikko iltapäivisin (klo 12-15) Ristimäellä järjestetään ”avoimet kuopat” eli kohdetta ja kaivauksia esitteleviä 15-30 minuuttia kestäviä kierroksia yksityishenkilöille (isommille ryhmille varattava erikseen). Kierrokset lähtevät Ristimäen ilmoitustaulun luota klo 13, 14 ja 15. Kierrokset ovat ilmaisia eikä niihin tarvita ennakkoilmoittautumista. Kierrosten ulkopuolella ke-iltapäivisin kävijät voivat seurata arkeologien työskentelyä myös lähempää. Esillä on myös paikalta tehtyjä löytöjä ja kävijöiden kysymyksiin vastaa päivystävä muinaistutkija. Paikalle voi tuoda muinaisesineiksi epäiltyjä maalöytöjä tutkijoiden tunnistettavaksi. Arkeologeja saa myös ruokkia, ja erityisesti makeat herkut ovat tervetullut lisä uurastajien kahvi- ja ruokatauoille. .

Keskiviikkoisin iltapäivällä paikalla järjestetään myös Ristimäkeä käsittelevien kannatustuotteiden myyntiä. Myyntipöydältä löytyy kohdetta käsitteleviä postikortteja ja - merkkejä, julkaisuja, kirkon pienoismalleja sekä suosittuja ’Muinaisjäännös. Lain suojaama’ -t-paitoja (också på svenska). Tuotemyynnin tulot menevät suoraan kaivaustutkimusten tukemiseen .

Ristimäelle voi tulla myös muina aikoina. Kaivausten aikana arkisin Ristimäellä tehdään tieteellistä tutkimusta ja kohdetta käytetään myös opetuskohteena, joten vieraiden pääsyä tutkimusalueiden läheisyyteen on jonkin verran rajattu. Kaivausten etenemistä voi kuitenkin seurata kauempaa yleisölle erikseen varatuilta alueilta huomionauhan takaa. Ilmoitustaululta voi myös lukea ja ottaa mukaan tutkimuksista kertovaa materiaalia. Jos kiire ei ole vallan mahdoton, saattaa joku kaivajista ehtiä juttelemaan kävijöiden kanssa.

Kaivausten ja erilaisten tapahtumien aikana auto on hyvä jättää kauemmas ohjeissa osoitetuille pysäköintialueille, sillä Ristimäen edusta on varattu tutkimushenkilökunnan ajoneuvoille. HUOM! Kunnioitathan liikennemerkkejä ja yksityisalueita, pysäköintialueiden tiedot löytyvät pdf-muodossa täältä.

Tutkimushanke tarjoaa kaivausten aikana opettajan johdolla saapuville koululuokille arkeologin johtaman kierroksen Ristimäen kaivauksille, esittelyn kohteeseen ja arkeologin työhön sekä mahdollisuuksien mukaan myös tutustumisen läheisille rautakautisille muinaisjäännöksille. Kesto noin 30 min – 1 h sisällöstä riippuen. Tarkempi ajankohta sovittava etukäteen.

Ravattulan Ristimäellä voi jokamiehenoikeuksien puitteissa vierailla milloin tahansa. Kirkon kivijalan paikka on merkitty maastoon kivillä ja alttarin kohta valkoisella puuristillä. Kaivausten ja tapahtumien ulkopuolella Ristimäellä on opastaulu, josta on luettavissa kohteen perustiedot suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Kohdetta käsitteleviä esitteitä voi ottaa telineestä ja/tai postilaatikosta myös mukaan. Postilaatikossa säilytetään vieraskirjaa, johon vierailijoita pyydetään kirjoittamaan nimensä.

Seuraavia kierroksia järjestetään ryhmille kesän ja syksyn aikana tilauksesta erikseen sovittavana ajankohtana:

• Ravattulan Ristimäen kierros Tutustutaan Ravattulan Ristimäellä sijainneeseen kirkkoon, kalmistoon/kirkkomaahan ja Ristimäkeä kiertäneeseen aitaan. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös läheisellä rautakautisella polttokalmistolla ja kuppikivellä. Kesto noin 45 min – 1 h. Lähtö Ravattulan Ristimäen edustalta.

• Ravattulan muinaisjäännöskävely – hautaröykkiöitä, kivikautta, kuppikiviä ja kirkonpaikka Tutustutaan kävellen Aurajoen kulttuurimaisemaan ja erilaisiin kivikaudelta keskiajalle ajoittuviin muinaisjäännöksiin sekä Ristimäen kirkonpaikkaan. Kesto noin 2 h. Lähtö Kuralan kävelysillalta, jonne myös paluu.

Myös muita opastuksia järjestetään ryhmien kiinnostuksen mukaan. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin.

Lisätietoja opastuksista ja opastusten tilaamisesta.

Vaikket pääsisikään käymään paikalla, voit seurata tutkimusten etenemistä, viimeisimpiä löytöjä ja muuta tapahtunutta hankkeen blogista. Blogimerkintöjä pyritään kaivausten aikana lisäämään päivittäin tai vähintään parin päivän välein, muulloin hieman harvemmin. Kirjotukset löytyvät täältä.


Ristimäkipäivä

Kolmannet Ristimäki-päivät pidetään Ristimäellä sunnuntaina 28.8. klo 13-18 välisenä aikana, jolloin paikalla järjestetään yleisölle avoimia kierroksia ja myös muuta ohjelmaa. Tapahtumia on jo tätä ennen Kuralan Kylämäen Muinaistekniikan päivien ohjelman yhteydessä.

Sunnuntai 28.8.

Klo 11.00 Ristimäen tutkimuksia käsittelevä esitelmä Kuralan Kylämäen Vanhassa Kanalassa. Esitelmän pitää tutkimuksia johtava arkeologi Juha Ruohonen.

Klo 12.15 Opastettu muinaisjäännöskävely Ristimäelle lähtee Aurajoen ylittävältä Kuralan sillalta. Kävelyn aikana vieraillaan Pähkinämäen ja Vanhan Ravattulantien rautakautisilla hautaröykkiöillä sekä tutustutaan laajemmin alueen kulttuurimaisemaan. Ei ennakkoilmoittautumista.

Klo 13 Ristimäen opastettu kierros

Klo 14 opastettu kierros läheiselle kuppikivelle ja rautakautiselle polttokalmistolle

Klo 14–16 arkeologi Jaana Riikonen kertoilee Ristimäen tekstiililöydöistä

Klo 15 Ristimäen opastettu kierros

Klo 16 opastettu kierros läheiselle kuppikivelle ja rautakautiselle polttokalmistolle

Klo 17 Ristimäen opastettu kierros

Klo 18 Ristimäen kirkon paikalla muistoristin edustalla hartaustilaisuus

Kaikki kierrokset lähtevät Ristimäen opastaulun edustalta. Kierrosten kesto on noin 20-40 minuuttia.

Ristimäellä on päivän ajan esillä kirkkoa esittävä pienoismalli ja ympäristöä kuvaava maisemamalli sekä kaivausten esinelöytöjä. Sään salliessa esitellään myös Kaarinan muinaispukua. Lapsille on oma erityinen kaivausalue, jossa voi kokeilla arkeologin välineitä ja työmenetelmiä.

Kaivaustutkimusten tukemiseksi myynnissä on erilaisia Ristimäkeä käsitteleviä kannatustuotteita, kuten postimerkkejä, postikortteja, julkaisuja, suosittuja 'Muinaisjäännös. Lain suojaama' t-paitoja sekä kangaskasseja. Myynnissä on myös kahvia ja virvokkeita, sekä makeaa ja suolaista syötävää.

Osa tapahtumista pidetään säävarauksella.

Voit ladata päivän ohjelman pdf-muodossa täältä »
Sunnuntain 28.8. ajan on Kuralan kävelysillalta (entisen kampiförin paikka) opasteet Ristimäelle (auton voi jättää sillan läheisyyteen esim. Kuralan Kylämäen pysäköintipaikalle). Katso kulkuohjeet seuraavasta linkistä tulostettavassa pdf-muodossa: Kulkuohjeet Ristimäelle (pdf)


Suomen vanhimman kirkon paikalla Kaarinan Ravattulassa Aurajoen varrella tehdään arkeologisia kaivauksia elokuussa 2016. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen Ravattulan Ristimäki -tutkimushanke tarjoaa yhdessä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n kanssa mahdollisuuden päästä kaivamaan esiin tätä ainutlaatuista muinaisjäännöskohdetta. Arkeologisesta tutkimuksesta ja tutkimuksesta kiinnostunut yleisö voi viime vuosien tapaan osallistua Ristimäen kaivauksiin erillisinä yleisökaivauspäivinä, jotka tänä vuonna pidetään 4.-12.8.2016 (myös viikonloppu 6.-7.8.).

Elokuussa 2013 löydetyn kirkkorakennuksen käyttö ajoittuu tämänhetkisten tutkimustulosten mukaan 1100-luvun toiselta puoliskolta aivan 1200-luvun alkuun, aikakauteen ennen Suomen seurakunnallista järjestäytymistä. Ravattulan Ristimäellä on toistaiseksi vanhin ja ainoa tästä varhaishistorian vaiheesta varmuudella kertova kirkollinen rakennus maassamme. Kirkon kivijalan lisäksi paikalta on löydetty laaja kirkkomaa ja mäkeä kiertäneen aidan kiviperustusta. Mäeltä on löytynyt jälkiä myös kivikautisesta ihmistoiminnasta.

Yleisökaivauspaikkoja on päivittäin rajallinen määrä ja osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Lyhin mahdollinen osallistumisaika on yksi päivä, mutta osallistumispäivien määrää ei ole erikseen rajoitettu. Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta, vanhempien kanssa myös nuoremmat pääsevät mukaan. Kaivauksille osallistumisesta peritään ensimmäiseltä päivältä 20 euron maksu (sis. ohjauksen, oheismateriaalia, paikasta kertovan julkaisun, tutkimuskohteen ja lähialueen muinaisjäännösten esittelyn sekä todistuksen) ja lisäpäiviltä 10 euron osallistumismaksu. Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäsenille yleisökaivaus on ilmainen.

Aikaisempaa kaivauskokemusta ei tarvita, sillä tutkimushankkeen kenttätyöryhmän jäsenet ohjaavat ja opastavat osallistujia. Hanke tarjoaa perustyövälineet kaivamisen ajaksi. Kaivaustyöskentelyyn osallistuminen edellyttää osallistujilta normaalia toimintakykyä ja perusterveyttä sekä vapaa-ajanvakuutusta. Kaivauksilla työskennellään maasto-olosuhteissa säästä riippumatta. Kaivausalueet on sateen varalta katettu ja paikalta löytyy myös katettu taukopaikka. Jokainen huolehtii itse omista eväistään. Alueella on kuivakäymälä, muttei sähköä tai vesipistettä. Yleisökaivauksiin osallistujien pysäköintialue on noin 300 metrin etäisyydellä kaivausalueesta; julkisilla kulkuvälineillä pääsee noin kilometrin etäisyydelle. Kaivausaika on päivittäin klo 9-15. Tutkimusalue on yleisökaivausten aikana avoinna ainoastaan kaivauksiin osallistujille.

YLEISÖKAIVAUKSET OVAT TÄLTÄ VUODELTA OHI. KIITOKSET KAIKILLE LÄHES 50 OSALLISTUJALLE!

Kaarinassa Ravattulan Ristimäellä sijaitsevalla Suomen vanhimmalla kirkonpaikalla on tehty arkeologisia tutkimuksia jälleen heinäkuun lopulta lähtien. Tutkimuksista vastaava Turun yliopiston arkeologian oppiaine järjestää yhdessä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa ohjelmalliset Ristimäki-päivät lauantaina 29. ja sunnuntaina 30.8.2015.

LAUANTAI 29.8.

Klo 15 (kannattaa olla hyvissä ajoin paikalla)


Vuoteen 1911 ajoittuva kuvitteellinen draamaesitys ”Unen ja toden rajamailla. Tarinoita ja lauluja Ravattulan Ristimäellä.” (Jarmo Kujala & Martti Lappi).

Draamaesitystä seuraa Ristimäen kaivauksia johtavan arkeologi Juha Ruohosen lyhyt esittely Ristimäen vuoden 2015 kaivauksista ja uusista tutkimustuloksista.

(Huom. Ohjelmaa Ristimäellä edeltää Kaarinassa Koriston tallilla pidettävä A.M.Tallgren -symposiumin II osa klo 12.00 alkaen (mm. esitelmiä), ks. erillinen ohjelma tästä (pdf).

Klo 17 Ristimäen esittelykierros ja opastettu kierros lähialueelta löytyneelle 500-luvun hautaröykkiölle ja rautakautiselle kuppikivelle (kesto noin 40 minuuttia, lähtö opastaulun edustalta).

Tapahtumien ajan sunnuntaina myös kannatustuotteita (mm. "Muinaisjäännös - lain suojaama" -t-paidat, Ristimäen postikortit, -merkit, julkaisut jne.) tarjoava Ristimäki-putiikki on paikalla auki.

SUNNUNTAI 30.8.

Klo 11 Ristimäen tutkimuksia esittelevä yleisöluento Kuralan Kylämäellä (Vanhassa kanalassa).


Klo 12-14 Ravattulan muinaisjäännöskävely. Kävelyn aikana tutustutaan Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan sekä muinaisjäännöksiin kivikaudelta keskiaikaan, myös Ristimäen kirkonpaikkaan. Maksullisen kävelyn kesto on noin 2h ja ennakkoilmoittautuminen vaaditaan (ks. ohjeet tältä sivustolta).

Sunnuntain tapahtumat Ristimäellä alkavat sunnuntaina varsinaisesti klo 15.00

Klo 15 Ristimäen esittelykierros (kesto noin 30 minuuttia). Kuule ensimmäisten joukossa mitä uutta (ja vanhaa) Ristimäeltä on paljastunut vuoden 2015 kaivauksissa.

Klo 15-18 Tapahtumia, kierroksia ja esittelyjä. Mm. arkeologinen kaivausalue lapsille, Ristimäen kirkon pienoismalli 1:25 ja maastosta tehty 1200-luvun alun pienoismalli 1:500 esillä, grillimakkaraa ja pientä purtavaa saatavilla. Myös kannatustuotteita (mm. postikortit, -merkit, julkaisut jne.) tarjoava Ristimäki-putiikki on auki.

Klo 16 Opastettu kierros lähialueelta löytyneelle 500-luvun hautaröykkiölle ja rautakautiselle kuppikivelle (kesto noin 20 minuuttia)

Klo 17 Ristimäen esittelykierros ja opastettu kierros lähialueelta löytyneelle 500-luvun hautaröykkiölle ja rautakautiselle kuppikivelle (kesto noin 30-40 minuuttia)

Klo 18 Hartaushetki Ristimäen kirkonpaikalla

Kaikki Ristimäeltä alkavat opastetut kierrokset lähtevät ilmoitustaulun edustalta ja ovat päivien ajan maksuttomia. Osa tilaisuuksista säävarauksella. Muutokset ohjelmaan mahdollisia (katso ajankohtainen ohjelma tältä sivustolta). Tutkimukset paikalla jatkuvat vielä, ja tapahtumien ajan Ristimäellä onkin saatavilla paikan tutkimuksia tukevia kannatustuotteita (esim. julkaisuja, t-paitoja, pienoismalleja, postimerkkejä ja -kortteja).


Tapahtumiin osallistuvaa yleisöä kehotetaan saapumaan paikalle jalan tai polkupyörillä (ks. ohjeet alta linkistä), sillä paikoitustilaa Ristimäen läheisyydessä on hyvin rajoitetusti (jonkin verran paikoitustilaa on Särväntie 124 kohdalla). Aurajoen ylittävältä Kuralan kävelysillalta on päivien ajan opastus Ristimäelle.

Ristimäki-päivät FB-tapahtumana (linkki)

Ristimäki-päivien ohjelma (tulostettava pdf-versio)

Lataa koko A. M. Tallgren -symposiumin II osan ohjelma tästä (pdf)

Lataa tästä kulkuohjeet Ristimäelle (pdf)

Loppukesän 2015 aikana Ristimäelle ja sen lähiympäristöön järjestetään useita yleisöopastuksia. Kierrokset alkavat Kuralan kylämäen läheltä Aurajoen ylittävän kävelysillan (aik. kampiföri) luota (ns. Kuralan silta) (ks. tarkempi sijainti). Noin 1,5-2 h kestävän kierroksen aikana tutustutaan alueen esihistoriallisiin muinaisjäännöksiin (esim. kivikautisiin asuinpaikkoihin ja rautakautisiin hautaröykkiöihin ja uhri- eli kuppikiviin) sekä yksityiskohtaisesti Ravattulan Ristimäen kirkonpaikkaan ja sitä ympäröivään kalmistoon.

Kierrokselle mahtuu korkeintaan 25 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu on 10 euroa per henkilö (Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäseniltä ei maksua). Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin. Ravattulan kierrokset vetää tutkimushankkeen johtaja Juha Ruohonen.

Opastukset (ennakkoilmoittautuminen välttämätöntä):

Heinäkuu: su 26.7. klo 12.00 (PERUUTETTU VÄHÄISESTÄ OSALLISTUJAMÄÄRÄSTÄ JOHTUEN)

Elokuu: su 2.8. klo 12.00; 16.8. klo 12.00 ja 30.8. klo 12.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Ryhmien, yhdistysten ja järjestöjen on mahdollista tilata Suomen vanhimmalle kirkonpaikalle myös muuna, erikseen sovittavana ajankohtana järjestettävä yksityinen opastus. Opastukset ovat maksullisia. Kaikki opastuksista saatavat varat käytetään suoraan tutkimushankkeen kuluihin. Opastukset vetää tutkimushankkeen johtaja Juha Ruohonen.

Lisätietoja yleisöopastuksista ja yksityisten opastusten tilaamisesta.

HUOM! Elokuussa 2015 opastukset Turun ja sen lähiympäristön peruskoulu- ja lukiotason koululaisryhmille ovat maksuttomia.

Suomen vanhimman kirkon paikalla Kaarinan Ravattulassa Aurajoen varrella tehdään arkeologisia kaivauksia loppukesän 2015 aikana. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen Ravattulan Ristimäki -tutkimushanke tarjoaa yhdessä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n kanssa mahdollisuuden päästä kaivamaan esiin tätä ainutlaatuista muinaisjäännöskohdetta. Arkeologisesta tutkimuksesta ja tutkimuksesta kiinnostunut yleisö voi viime vuoden tapaan osallistua Ristimäen kaivauksiin erillisinä yleisökaivauspäivinä, jotka tänä vuonna pidetään 21.-31.7.2015 (myös viikonloppu 25.-26.7.).

Elokuussa 2013 löydetyn kirkkorakennuksen käyttö ajoittuu tämänhetkisten tutkimustulosten mukaan 1100-luvun toiselta puoliskolta aivan 1200-luvun alkuun, aikakauteen ennen Suomen seurakunnallista järjestäytymistä. Ravattulan Ristimäellä on toistaiseksi vanhin ja ainoa tästä varhaishistorian vaiheesta varmuudella kertova kirkollinen rakennus maassamme. Kirkon kivijalan lisäksi paikalta on löydetty laaja kirkkomaa ja mäkeä kiertäneen aidan kiviperustusta. Mäeltä on löytynyt jälkiä myös kivikautisesta ihmistoiminnasta.

Yleisökaivauspaikkoja on päivittäin rajoitettu määrä ja osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Lyhin mahdollinen osallistumisaika on yksi päivä, mutta osallistumispäivien määrää ei ole erikseen rajoitettu. Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta, vanhempien kanssa myös nuoremmat pääsevät mukaan. Kaivauksille osallistumisesta peritään ensimmäiseltä päivältä 20 euron maksu (sis. ohjauksen, oheismateriaalin, paikasta kertovan julkaisun, tutkimuskohteen ja lähialueen muinaisjäännösten esittelyn sekä todistuksen) ja lisäpäiviltä 10 euron osallistumismaksu. Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäseniltä ei peritä maksua.

Aikaisempaa kaivauskokemusta ei tarvita, sillä tutkimushankkeen kenttätyöryhmän jäsenet ohjaavat ja opastavat osallistujia. Hanke tarjoaa perustyövälineet kaivamisen ajaksi. Kaivaustyöskentelyyn osallistuminen edellyttää osallistujilta normaalia toimintakykyä ja perusterveyttä sekä vapaa-ajanvakuutusta. Kaivauksilla työskennellään maasto-olosuhteissa säästä riippumatta. Kaivausalueet on sateen varalta katettu ja paikalta löytyy myös katettu taukopaikka. Jokainen huolehtii itse omista eväistään. Alueella on kuivakäymälä, muttei sähköä tai vesipistettä. Yleisökaivauksiin osallistujien pysäköintialue on noin 300 metrin etäisyydellä kaivausalueesta; julkisilla kulkuvälineillä pääsee noin kilometrin etäisyydelle. Kaivausaika on päivittäin klo 9-15. Tutkimusalue on yleisökaivausten aikana avoinna ainoastaan kaivauksiin osallistujille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset (viimeistään 15.7., paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, hajapaikkoja voi kysellä myös myöhemmin) osoitteeseen ravattula@smtt.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan yhteystiedot ja toivotut osallistumispäivät. Ilmoittautumisen jälkeen muutaman päivän sisään osallistujille lähetetään kuittaus ja myöhemmin heinäkuussa myös tarkempi ohjeistus.

Turun Maakuntamuseon ystävien arkeologian jaoston kokeneet harrastaja-arkeologit ja arkeologian opiskelijat sekä arkeologeiksi jo valmistuneet ovat tervetulleita kaivamaan ja auttamaan tutkimuksissa myös kaivausten muina ajankohtina (ei siis pelkästään yleisökaivausten aikana). Tiedustelut: ravattula@smtt.fi.

"Uuteen uskoon - näyttely Suomen vanhimman kirkon tutkimuksista" on avattu Turun historialliseen ytimeen, Luostarin välikadun makasiineihin. Esillä on mm. kirkon pienoismalli, löytöjä Ristimäen haudoista ja kirkosta, runsaasti uusinta tutkimustietoa, Kaarinan muinaispuku, keskiaikaisen mallin mukaan tehty uhritukki jne. Myynnissä myös kaivausten kannatustuotteita ja julkaisuja! Lue lisää kotisivuilta ja tapahtuman fb-sivuilta..


Vuonna 2015 Ristimäellä tehdään kaivaustutkimuksia lähinnä elokuun aikana. Työrauhan saamiseksi varsinainen kaivausalue on tuolloin suljettu yleisöltä, mutta tutkimuksia voi seurata kauempaa alueen reunoilta. KESKIVIIKKOISIN iltapäivällä alueella päivystää pr-arkeologi/yleisöopas, jolle voi esittää kysymyksiä sekä jolta voi hankkia kaivaustutkimusten kannatustuotteita. Muina aikoina emme valitettavasti voi esitellä paikkaa yleisölle henkilöstöpulasta johtuen.

Erityinen vierailupäivä kaivauksilla on KESKIVIIKKO (iltapäivä klo 12-15.30), jolloin yleisökin voi päästä tutustumaan kaivausalueisiin ja arkeologien työskentelyyn lähempää. Arkeologeja saa ruokkia, ja erityisesti makeat herkut ovat tervetullut lisä uurastajien kahvi- ja ruokatauoille. KESKIVIIKKOISIN Ristimäellä järjestetään noin 15-20 minuuttia kestäviä ilmaisia yleisökierroksia klo 13.00, 14.00 ja 15.00. Opastukset on tarkoitettu yksityishenkilöille; ryhmien on mahdollista varata erillinen ja yksityiskohtaisempi maksullinen opastus muulloin tutkimusten aikana (tilausohjeisiin).

Vaikket pääsisikään käymään paikalla, voit seurata tutkimusten etenemistä hankkeen blogista. Blogimerkintöjä pyritään kaivausten aikana lisäämään päivittäin.

Ristimäelle ei ole helppoa löytää, joten lataa kulkuohjeet polkupyöräilijöille ja kävelijöille tästä. Henkilöautolla ei paikalle suoraan pääse, joten ohjeissa on neuvoja myös yksityisautoilijoille ajoneuvon pysäköimiselle pienen kävelymatkan päähän.