Kuva

Kristinuskon saapumisen myötä tuli säännöksi, että arkuista tulisi luopua ja vainajat haudata ainoastaan käärinliinoissa. Vanhat perinteet ovat kuitenkin olleet Ristimäellä tärkeämmässä asemassa ja tähän asti arkeologisesti tutkituista haudoista onkin käynyt ilmi, että suurin osa vainajista on haudattu arkkuihin. Hautoja on tähän mennessä yhteensä tutkittu kolmetoista, joista peräti kymmenestä on löytynyt arkunnauloja. Arkut ovat luultavasti olleet Ristimäellä hyvinkin erilaisia, koska naulojen määrä niissä vaihtelee neljästä jopa kahteenkymmeneen.

Ristimäellä arkunnaulojen muoto on jokseenkin erilainen verrattuna kirkkorakennuksen nauloihin. Arkuissa olleet naulat ovat monesti lyhyempiä ja leveäkantaisempia kuin kirkossa käytetyt naulat. Tämän syksyn kaivauksissa arkunnauloja löydettiin yhteensä 76 kappaletta, joista 44:ssä oli vielä arkusta peräisin olevaa puuta säilyneenä. Näistä 40 naulan kohdalla puuta oli niin hyvin säilyneenä, että niistä pystyttiin määrittämään puun syiden suunta. Tämä auttaa selvittämään arkkujen yksityiskohtaisempaa rakennetta. Hyvin säilyneestä puusta on mahdollista saada selville myös arkuissa käytetty puulaji. Kuvassa vuonna 2010 tutkitusta haudasta löytynyt naula ruosteisena ennen sen konservointia; naulan keskiosassa on poikittain naulan pituussuuntaan erottuvaa puujäännettä.

Teksti: Laura Tuomisalo, kuva: Juha Ruohonen


Tästä takaisin kalenterin etusivulle